Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thính với thành phần từ cao cối xay, cao vảy ốc, cao cốt toái bổ, cao câu kỷ tử, cao đan sâm, cao cẩu tích,... giúp:

- Hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp tăng cường sức khỏe thính giác.

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực.