Suy giảm thính lực là tình trạng rất phổ biến trong cuộc sống. Trong đó, việc lạm dụng tai nghe cũng là một trong những nguyên nhân suy giảm thính lực. Vậy cụ thể việc lạm dụng tai nghe có thể ảnh hưởng đến thính lực như thế nào?