Có người bị ù tai trái, có người bị ù tai phải, có người lại bị bị cả 2 tai. Vậy làm sao để giải quyết tình trạng này? Dưới đây là tư vấn của Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh về vấn đề này.