Chị Đỗ Thị Kim Liên (Hòa Bình) thấy xuất hiện các triệu chứng ù tai, nghe kém, đau nửa đầu… mà không biết đây là dấu hiệu của điếc đột ngột. Tuy nhiên, chị nhập viện sau 10 ngày xuất hiện triệu chứng này nên không phục hồi hoàn toàn được sức nghe.