Ù tai, đau tai có phải dấu hiệu của viêm tai giữa không? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn của TS Vũ Thị Khánh Vân qua nội dung video trên đây.