Tình trạng bị ù tai do dùng tai nghe nhiều gây ra những ảnh hưởng gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong nội dung video.