Tiếng ồn là một trong những nguyên nhân dẫn tới suy giảm thính lực. Vậy với mức độ tiếng ồn như thế nào thì ảnh hưởng tới chức năng nghe của tai?