Chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn đã phân tích thành phần của Kim Thính khi dùng sẽ không gây tương tác với các loại thuốc khác và đánh giá về tính hiệu quả của sản phẩm trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về tai.