Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Hải, tiếng ồn là tập hợp những âm thanh ở những tần số khác nhau gây ra cảm giác khó chịu cho người nghe. Tuy nhiên, mỗi môi trường lại có những kiểu tiếng ồn khác nhau gây ra ô nhiễm tiếng ồn khác nhau.