Ô nhiễm tiếng ồn không chỉ gây cảm giác khó chịu mà về lâu dài, khi chúng ta ở trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn quá lâu thì ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và làm suy giảm thính lực.