Hiện nay, tình trạng suy giảm thính lực đang ngày càng phổ biến. Suy giảm thính lực kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng công việc, cuộc sống của bạn. Thậm chí, nếu tình trạng này không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể gây điếc vĩnh viễn.