Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng điếc tai, nghe kém là gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong nội dung video.