Chức năng của máy trợ thính là hỗ trợ những người ù tai, điếc tai, nặng tai nghe rõ hơn. Tuy nhiên, máy trợ thính là thiết bị điện tử được tạo ra bởi con người, chính vì vậy nó cũng có một số hạn chế nhất định, gây nên không ít phiền hà cho người sử dụng.