Ù tai không được điều trị sớm và đúng cách có thể dẫn tới nghễnh ngãng, nghe kém. Vậy nguyên nhân ù tai là gì? Dưới đây là câu trả lời của của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh về vấn đề này trong video nhé!