Có rất nhiều nguyên nhân điếc tai, suy giảm thính lực. Đôi khi, nó đến từ những nguyên nhân rất đơn giản như ráy tai, mắc dị vật,… Tuy nhiên, còn có rất nhiều nguyên nhân do bệnh lý nghiêm trọng mà nếu không được điều trị sớm, nó có thể gây điếc vĩnh viễn.