Người lớn tuổi bị suy giảm thính lực phải làm sao để cải thiện? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn chi tiết đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.