Người già bị tiền liệt tuyến đã phẫu thuật, tai nghe kém cần dùng sản phẩm gì để cải thiện?