Liệu người bị ù tai có dùng Kim Thính để cải thiện được không? Để được giải đáp thắc mắc, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.