Ù tai là hiện tượng môi trường không có nguồn âm thanh tương ứng nhưng tai lại có cảm giác nghe thấy theo chủ quan của bản thân. Vậy người bị ù tai cần làm gì để cải thiện? Dùng Kim Thính lâu dài có được không?