Ù tai có thể xảy ra ở cả hai bên tai hoặc chỉ bị ù tai phải hoặc trái. Tình trạng ù tai kéo dài không chỉ khiến người mắc cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy người bị ù tai cần làm gì để cải thiện? Dùng Kim Thính có hiệu quả như thế nào?