Hiện nay, tình trạng suy giảm thính lực đang ngày càng phổ biến. Suy giảm thính lực kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng công việc, cuộc sống của bạn. Vậy người bị suy giảm thính lực cần lưu ý những vấn đề gì?