Người trẻ hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống, công việc... Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho sức khỏe thính lực của người trẻ bị suy giảm, trong đó có cường độ âm thanh mà bạn phải nghe thường xuyên hàng ngày