Để biết nên chăm sóc và điều trị cho người bị suy giảm thính lực như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn chi tiết đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.