Điếc tai giữa gọi là điếc dẫn truyền. Điếc tai trong gọi là điếc tiếp nhận. Khi khám bệnh, bác sĩ sẽ phân biệt điếc nào có thể điều trị được. Cùng nghe Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn kỹ hơn về vấn đề này trong video trên.