Sau một khoảng thời gian dài chịu đựng cảnh ù tai khiến cô Lê Thị Tứ (Hải Phòng) mệt mỏi, lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng sử dụng Kim Thính, tình trạng điếc tai của cô đã cải thiện nhiều, giao tiếp với mọi người xung quanh dễ dàng hơn.