Rất nhiều người gặp phải tình trạng đau tai nhưng không rõ nguyên nhân là do đâu và điều này có ảnh hưởng đến thính lực không? Dưới đây là ý kiến của Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh về vấn đề này