Ù tai là một bệnh khá phổ biến, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người bệnh. Để tìm ra được cách cải thiện ù tai, đem lại hiệu quả và an toàn. Hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn trong video