Nếu nói căng thẳng gây ra ù tai thì chắc có lẽ sẽ không ai tin, nhưng nếu luôn trong tình trạng căng thẳng, chịu áp lực từ tứ phía cả gia đình và công việc cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng ù tai kéo dài.