Cần lưu ý những gì trong sinh hoạt hàng ngày để tránh bị ù tai? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.