Tình trạng này nếu không được khắc phục sớm sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho tâm lý, sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của người mắc. Liệu cải thiện tình trạng ù tai, tiếng ve kêu trong tai bằng Kim Thính có hiệu quả không?