Cách chữa ù tai khi bị nước vào cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Về vấn đề này, Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn trong video trên.