Hiện nay, nhiều người hướng đến cách chữa ù tai bằng phương pháp dân gian. Trên đây là ý kiến của Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh về vấn đề này