BSCKII Nguyễn Ngọc Phấn - chuyên khoa Tai Mũi Họng phân tích thành phần, tác dụng của sản phẩm Kim Thính trong việc hỗ trợ điều trị chứng bệnh về tai như ù tai, ve kêu trong tai.