Bị ù tai, ve kêu trong tai có sử dụng Kim Thính hỗ trợ điều trị được không? Bị ù tai, ve kêu trong tai có sử dụng Kim Thính hỗ trợ điều trị được không?