Tiếng ve kêu trong tai là một trong những biểu hiện của chứng ù tai. Ở những người khác nhau sẽ có thể xuất hiện một hoặc nhiều âm thanh lạ không giống nhau. Vậy khi bị ù tai khám ở đâu? Câu trả lời chi tiết sẽ có trong video trên.