Sản phẩm Kim Thính có hiệu quả với trường hợp bị ù tai nhiều năm do ảnh hưởng nghề nghiệp hay không? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ TS Nguyễn Thị Vân Anh qua nội dung video trên đây.