Bị ù tai nên dùng Kim Thính như thế nào để có hiệu quả tốt nhất? Để có câu trả lời chính xác về vấn đề này, hãy cùng theo dõi nội dung video và lắng nghe những phân tích đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải.