Trong nội dung video trên đây, chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn sẽ tư vấn cụ thể những biện pháp điều trị ù tai phù hợp do các mức độ tổn thương khác nhau, chúng ta cùng theo dõi nhé.