Bị rối loạn tiền đình dẫn đến ù tai có dùng Kim Thính hỗ trợ điều trị được không? Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ TS Nguyễn Thị Vân Anh qua nội dung video trên đây.