Điếc đột ngột là một vấn đề liên quan đến thính lực khá phổ biến hiện nay, thường biểu hiện bằng hiện tượng mất dần khả năng cảm nhận âm thanh. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân và thực hiện điều trị càng sớm càng tốt.