Không ít người bị điếc đột ngột và lo lắng điếc đột ngột có chữa được không bởi tình trạng này gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và giao tiếp của chúng ta. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn sẽ giải đáp thắc mắc này giúp bạn tại video này!